Uudised

Tarbijakaitseamet tuletab inimestele meelde, et kui sideettevõtja muudab tarbijaga sõlmitud sideteenuse lepingu tingimusi, siis on tarbijal õigus leping üles öelda, kui ta ei ole muudatustega nõus. Loe pressiteadet Tarbijakaitseameti lehelt

Elektrilevi e-teenindusse sisse logides saab tarbija näha planeeritud arvesti paigaldamise ja kauglugemisele üleviimise aega. Planeeritud aegu uuendatakse jooksvalt ja need võivad muutuda.

Arvesti vahetuse ja kauglugemise toimima hakkamise vahele jääb ajavahemik, mil tuleb näitu edasi teatada. Põhjuseks on see, et enamasti toimub kauglugemisele üleviimine ehk arvesti ühendamine võrguettevõtja infosüsteemidega mitte üksikute arvestite, vaid alajaamade kaupa. Seega viiakse arvestid kauglugemisele alles pärast seda, kui on arvestid vahetatud kõikides majades, mis saavad elektrit samast alajaamast. Ajavahemik arvesti paigaldamise ja kauglugemisele üleviimise vahel võib olla mõnest kuust kuni paari aastani. Kui tarbija arvesti on  kauglugemisele üle viinud, antakse sellest talle  eraldi kirjaga teada.


Lähemalt   https://www.elektrilevi.ee/et/kauglugemine-paigaldamine?showLogin=true

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!