Uudised

Uus kooliaasta pole enam kaugel ning paljud lapsevanemad teevad sisseoste, et varustada laps kooliks kõige vajalikuga. Kaupmehed suunavad lastele üha enam reklaame, et neid ostma meelitada, ent oste ei tasuks teha kiirustades ja läbimõtlematult, sest nii võid sattuda ebameeldivasse olukorda.

Tasub teada, et lastele suunatud reklaam ei tohi sisaldada pöördumist lapse poole, millega teda otseselt või kaudselt kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist või õhutada last iseseivale ostule. Kaudse üleskutsena mõjuvad näiteks ka soodsatele hindadele viitamine, reklaamitavate toodete kogumisele õhutamine või üleskutse nendega mängimisele.

Siiski ostuotsuse teeb lapsevanem ning mistahes ostu tehes tuleks olla teadlik põhireeglitest, et mitte sattuda hiljem täbarasse olukorda. Näiteks kui lapsevanem ostab lapsele poest püksid, mis kodus lapsele selga proovides osutuvad lapsele liiga väikseks. Või ostab lapsevanem lapsele mobiiltelefoni ning laps helistab eritasulistele numbritele tekitades niimoodi suure telefoniarve. Samuti võib poes kiiruga tehtud otsus osta lapsele telefon järelmaksuga hiljem kodus tunduda liigne kulutus. Need on vaid mõned näited, mis võib nihu minna.

Kas tooteid poodi tagastada saab?

Tea, et kui ostsid toote tavapoest, siis tavapoel ei ole kohustust seda tagasi osta, kui sel pole defekti, vai Kas tooteid poodi tagastada saab?

Tea, et kui ostsid toote tavapoest, siis tavapoel ei ole kohustust seda tagasi osta, kui sel pole defekti, vaid see sulle mingil põhjuselt lihtsalt ei meeldi. Tavapoes 14-päevane taganemisõigus ei kehti, sest sul oli enne ostu sooritamist piisavalt võimalusi tootega tutvuda ja hinnata selle sobivust. Kuigi seadus selleks ei kohusta, on siiski suured kaubandusketid rakendanud head tava ja lubavad sellises olukorras tooteid ringi vahetada. Seega jälgi enne ostu sooritamist silte, tavaliselt on sellistest võimalustest teavitatud kassade juures või küsi müüjalt täpsemalt. 

Millal kehtib 14-päevane taganemisõigus?

Tihti teatakse, et internetist ostes on toodet võimalik tagastada 14 päeva jooksul ilma müüjale põhjust esitamata. Aga see ei kehti iga ostu puhul nt ei ole võimalik tagastada kõiki toidukaupu, eritellimusena valmistatud tooteid, perioodikat  jm. Samuti on oluline teada, et tagastamise võimalus eeldab, et leping on sõlmitud sidevahendi abil ning lepingu poolteks on ettevõtja ja tarbija. Sidevahendi kasutamiseks loetakse veebiostude puhul eelkõige telefoni või arvuti kasutamist viisil, kus ettevõtja ja tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas. Näiteks on selleks tellimuse tegemine ettevõtja veebilehel asuva vormi kaudu. Samuti võib 14 päeva jooksul taganeda sellistest lepingutest, mis on sõlmitud väljaspool kaupleja äriruume ehk näiteks tänaval, koduesitluse käigus või kusagil kaubanduskeskuse koridoris.

d see sulle mingil põhjuselt lihtsalt ei meeldi. Tavapoes 14-päevane taganemisõigus ei kehti, sest sul oli enne ostu sooritamist piisavalt võimalusi tootega tutvuda ja hinnata selle sobivust. Kuigi seadus selleks ei kohusta, on siiski suured kaubandusketid rakendanud head tava ja lubavad sellises olukorras tooteid ringi vahetada. Seega jälgi enne ostu sooritamist silte, tavaliselt on sellistest võimalustest teavitatud kassade juures või küsi müüjalt täpsemalt. 

Millal kehtib 14-päevane taganemisõigus?

Tihti teatakse, et internetist ostes on toodet võimalik tagastada 14 päeva jooksul ilma müüjale põhjust esitamata. Aga see ei kehti iga ostu puhul nt ei ole võimalik tagastada kõiki toidukaupu, eritellimusena valmistatud tooteid, perioodikat  jm. Samuti on oluline teada, et tagastamise võimalus eeldab, et leping on sõlmitud sidevahendi abil ning lepingu poolteks on ettevõtja ja tarbija. Sidevahendi kasutamiseks loetakse veebiostude puhul eelkõige telefoni või arvuti kasutamist viisil, kus ettevõtja ja tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas. Näiteks on selleks tellimuse tegemine ettevõtja veebilehel asuva vormi kaudu. Samuti võib 14 päeva jooksul taganeda sellistest lepingutest, mis on sõlmitud väljaspool kaupleja äriruume ehk näiteks tänaval, koduesitluse käigus või kusagil kaubanduskeskuse koridoris.

Kas toode on ohutu?

Tarbijal on õigus nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid. Sinul tarbijana tasub näiteks mänguasja ostes jälgida, kas tootel või selle pakendil on kohustuslik CE märgistus. Kuigi CE-märgis ei ole mõeldud tarbijate suunamiseks, on see siiski garantii tootjalt, et mänguasi vastab ELi ohutusnõuetele, mis on ühed karmimad.

Loe kindlasti mänguasja müügipakendil olevaid soovitusi ja hoiatusi ning kasutusjuhendit, vaata kas mänguasi püsib kindlalt koos ning sellelt ei eralduks väikseid detaile, mis võivad väikelastele ohtlikuks osutuda. Osta mänguasju alati usaldusväärsetest kauplustest ja veebipoodidest. Sellised poed hoolitsevad müüdavate mänguasjade eest ning on üldiselt nõus ka mänguasju tagasi võtma. Petturitest kaupmehed tavaliselt ignoreerivad tervise- ja ohutusnõudeid ning võivad müüa ka võltsitud mänguasju. Kui toote ohutusega tekib probleeme või on selles kahtlusi, siis pöördu kauplusesse, kust mänguasja ostsid..

Mobiiltelefon maksta kohe, järelmaksuga või osamaksetega?

Lapsele mobiiltelefoni soetades tasub uurida erinevate kauplejate pakkumisi ja läbi mõelda, millise finantseerimisega telefon osta, kas osta telefon kohe välja, järelmaksuga (tarbijakrediidileping, kaasneb intress) või osamaksetega (0% intress). Tarbijakrediidilepingu ja osamaksete puhul tasub silmas pidada, et sellega võib kaasneda tähtajaline kohustus. Tarbijal on õigus sõlmitud tarbijakrediidilepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest või lepingulise teabe saamisest, kui see päev on hilisem lepingu sõlmimise päevast. Taganemisavaldus tuleb esitada nii krediidiandjale kui ka asja müüjale ning toode tuleb tagastada müüjale. Samuti on telefoni kohesel väljaostmisel või osamaksete puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus, kui leping sõlmitakse sidevahendi abil või väljaspool äriruume. Sellisel juhul hakkab taganemise tähtaeg kulgema seadme kättesaamisest.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ja seadme tagastamisel, kui leping sõlmiti sidevahendi abil või väljaspool äriruume, siis vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui asja on kasutatud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes. Tarbijakrediidilepingu puhul, mis ei ole sõlmitud sidevahendi abil või väljaspool äriruume, tuleb hüvitada müüjale asja väärtuse vähenemine, kui seadme seisukord on halvenenud, mis ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena. Krediidiandja on kohustatud tarbijale tagastama osamaksed juhul, kui oled jõudnud neid sooritada, kuid ei pea tagastama krediidi kasutamise ajale langevat intressi.

Kuidas vältida suuri telefoniarveid?

Lapsele mobiililepingut vormistades tuleb vanemal anda endale aru, et kui laps telefoni kuritarvitab ning teeb liialt suuri telefoniarveid, siis on selle eest vastutav ikkagi lapsevanem. Mobiililepingutesse on küll märgitud krediidilimiit, aga see ei pruugi olla piisav kaitse ootamatult suure arve eest. Krediidilimiit on sideoperaatori poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel sideoperaator võib teenust piirata, kuid ei ole selleks kohustatud.  Limiidi ja telefonikasutuse jälgimine on eelkõige tarbija kohustus.

Kui soovid telefonikulusid piirata, siis pöördu oma sideoperaatori poole ja uuri, kas ta pakub mõnd selleks sobivat lisateenust, näiteks saldopiirangu või muud taolist teenust, millega saab piirata eritariifsetele numbritele helistamist. Telefonikulusid saab kontrollida näiteks ka kõnekaardi kasutamisega.

Millised on juhised tootjalt?

Tehniliselt keerukatele toodetele peab kaupleja kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi. Kui ta seda ei tee, siis küsi ise. Seadus kohustab andma eestikeelse kasutusjuhendi paberkandjal, ent kokkuleppel võib kaupleja selle sulle saata ka näiteks e-postiga.

Tootja antud juhiseid tasub järgida ka teiste kaupade juures, mitte ainult tehniliselt keerukate. Näiteks ka rõivastel ja jalatsitel on omad juhised, kuidas neid pesta ja hooldada. Kui särgi sees oleva sildi järgi talub see pesu maksimaalselt 30 kraadise veega, siis pestes seda hoopis 60 kraadise veega, siis võib särk kas pesus kokku tõmmata või muud moodi moonduda. Sellisel juhul on see tarbija eksimus ning pretensiooni esitada ei saa.

Kas kinkekaardiga peab nõustuma?

Tootel puuduse ilmnemisel lõpeta selle kasutamine ning esita pretensioon esimesel võimalusel, hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse esinemisest. Kui toodet parandada või asendada uue täpselt samasuguse vastu pole võimalik, siis sa ei pea nõustuma pakutava kinkekaardiga. Kinkekaardi pakkumine ei ole keelatud, aga seda saab kasutada vaid tarbija nõusolekul. Kui sa ei ole kinkekaardiga nõus, on kaupleja kohustatud toote asendama ning kui asendada pole võimalik, siis tagastama raha.

Pille Kalda, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

Tehnikakaubad on kõige populaarsem toode, millega tarbijad pöörduvad nii tarbijakaitseametisse kui ka tarbijavaidluste komisjoni. Tihti on vaidluse all olukord, mil tarbija väidab, et remondis olles tekitati tema telefonile või tahvelarvutile mingeid kriime või täkkeid vms. Kaupleja aga ütleb, et nemad pole seda teinud. Aga taolisi vaidlusi saab ära hoida või vähemalt vähendadagi, kui seadme üleandmisel selle seisukord võimalikult täpselt fikseerida, mitte ainult üldsõnaliselt ning teha ka pilte või video, mis oleks hiljem tõendusmaterjaliks.

Kuna antud mure on väga levinud, siis kirjutas Tarbijakaitseameti jurist Cristen Helendi sellest nõuandva artikli, mis oleks abiks nii tarbijaile kui kauplejaile.

Telefoni remondi ja hooldusega seotud vaidlusi on võimalik ennetada

Kuna nutitelefon on pea igaühel, siis üha sagedamini kurdavad tarbijad, et remondi käigus on telefonile tekitatud mehhaanilisi vigastusi, mida enne ei esinenud. Selliste vaidluste tekkimist saavad ennetada nii tarbijad kui kauplejad fikseerides seadme täpse olukorra erineval viisil.

Oma telefoni, tahvelarvutit või muud nutiseadet remonti viiv tarbija soovib eelkõige, et see kiiresti ja kvaliteetselt taas töökorda saaks. Seadmele järele minnes eeldab tarbija, et talle tagastatakse seade, mis on remonditud ja mida saab taas ilma probleemideta kasutama hakata. Kurvad on aga sellised olukorrad, kus seadme vastuvõtmisel avastab tarbija, et seadme remondi ajal on tekkinud sellele mehhaanilised vigastused, mida enne remonti andmist ei olnud. Tarbijate pöördumised ja avaldused tarbijakaitseametisse ning tarbijavaidluste komisjonisse seoses remondi ajal seadmele tekitatud mehhaaniliste vigastustega on aga üha sagenev nähtus.

Kohustus tõendada remondieelset seisukorda lasub tarbijal

Taoliste vaidluste tekkimist on võimalik ennetada nii tarbijatel kui kauplejatel. Selleks, et tagada enda õigused ja hoida ära ebameeldivused seadme remontimisel, on äärmiselt oluline tarbijal koos müüjaga fikseerida seadme remondieelne seisukord. Tähelepanu väärib asjaolu, et olukorras, kus seadmel esinevad mehhaanilised vigastused, mida väidetavalt enne remonti ei olnud, lasub tarbijal seadme remondieelse seisukorra tõendamise koormus. Kui seadme remondieelne seisukord on jäänud fikseerimata, on tarbijal hiljem äärmiselt keeruline tõendada mehhaanilise vigastuse tekkimise aega ja kohta ning sellisel juhul müüjale esitatav kahjunõue on suure tõenäosusega perspektiivitu.

Kuigi suuremate kaupluste teenindajad koostavad enamasti seadme vastuvõtmisel ka vastava akti, kirjeldades seadme seisukorda, võib see sageli olla pigem üldsõnaline ja mitmeti mõistetav, andmata sealjuures tegelikult igasugust ülevaadet. Seetõttu ei pruugi vaidluse korral kirjalik akt üksi olla alati piisav tõend seadme remondieelse seisukorra tõendamisel. Näiteks on tarbijavaidluste komisjon väljendanud enda seisukohta ka selliselt, et kaupleja teenindaja ei oma spetsiaalseid võimalusi ega tootja poolt antud õigusi, et vastuvõtmise käigus tuvastada kõik seadmega seotud asjaolud, mistõttu seadme vastuvõtmisel koostatud dokument ei pruugi seadme seisundi määramisel omada tõenduslikku tähendust. Tarbijavaidluste komisjon on selgitanud, et hinnangu seadme seisukorrale on pädev andma tootja poolt sertifitseeritud hoolduskeskuse tehnik, kelle koostatud akt on käsitletav piisava tõendina seadme seisukorra üle.

Fikseeri seadme olukord mitmel viisil

Seega on parim viis enda edaspidiste õiguste kaitsmiseks seoses nutiseadme remontimisega ja selle seisukorraga, fikseerida võimalikult täpselt selle remondieelne seisukord koos müüjaga. Selleks soovitab tarbijakaitseamet esmalt koos müüjaga panna kirja võimalikult detailselt seadme seisukord, viidates mehhaaniliste vigastuste täpsele asukohale, ulatusele ja sügavusele. Lisaks on soovitav seadme remondieelne seisukord kindlasti jäädvustada igast vaatest ka fotodel või videol. Praktika näitab, et selgete fotode või videote abil nutiseadme remondieelse seisukorra fikseerimine on üks parimaid tõendeid ja võimaliku vaidluse vältimise viise.

Cristen Helendi, tarbijakaitseameti järelevalve osakonna jurist

Teadagi käib praegu väga aktiivne müügitegevus mobiilsideoperaatorite seas seoses roaminguga ning televisiooniteenuse operaatorid on aktiveerunud seoses kahe telekanali vabalevist lahkumisega. Aga enne, kui lepingule alla kirjutad, tutvu täpsemalt pakkumuse sisu ja tingimustega - tea oma õigusi ja kohustusi, mida Sa endale võtad! Loe täpsemalt tarbijakaitseameti veebilehelt.

 23-24. aprillil 2017.a. MALTAL

Malta eesistumise konverents tarbijakaitse ja konkurentsi teemal toimus saare pealinna Valletta naabruses St.Julianis. Konverentsi teema oli digitaalne tarbijaturg ning sellel turul osalevad tarbijad, ettevõtjad ning konkurentsi olemusest sellel turul.

Konverentsi avasid mrs. Helga Pizzuto Malta Konkurentsi ja tarbijakaitse Ameti juht ning mrs Hon Helena Dalli Minister Sotsiaalse dialoogi, tarbijakaitse ning tsiviilvabaduste ministeeriumis.

Nad rõhutasid, et digitaalne tehnika avab ja avardab valikuvõimalusi. Uus tehnoloogia avab turule uued võimalused,kuid konkurentsi regulatsioonid ei liigu sama tempoga edasi.

Üldiseks eesmärgiks on soodustada ja arendada piiriülest kaubandust ja tarbijate usaldust teha piiriüleseid oste rohkem.Praegu  ca 15% Euroopa Liidu tarbijatest teeb piiriüleseid oste. Üheks takistuseks on vast ka keele küsimus, aga ka usaldus välismaise ettevõtja suhtes.

Digitaalse turu puhul on ka oluline arendada head koostööd eri liikmesriikide järelvalveasutuste vahel.

Digitaalsel turul on ka suurandmete kogumise küsimus. Kui legaalne see on isikuandmekaitse poolelt jm.

Edasi tegi ettekande Euroopa Komisjoni poolt mr. Fr.Fonseca Morillo  Justiits- ja Tarbijakaitse Direktoraadist. Siiski veel kõik tarbijad,kes soovivad digitaalsel turul oste teha ei pääse soovitud kaupmeesteni, kuna juurdepääs on takistatud. Samuti mitte kõik pakkujad ei avalda korrektselt hinnainfot ja korrektseid reklaame toodete pakkumisel.

Euroopa Komisjon on arutanud mida ette võtta olukorra parandamiseks:

 1. Parandada reeglite rakendamise praktikat
 2. Digitaalsel turul soodustada vabade andmete liikumist
 3. Pöörata enam tähelepanu väikestele ja mikroettevõtetele, et nad saaksid ka siin turul tegutseda.

Interneti kasutajad vajavad paremaid oskusi kuidas sellel turul tegutseda -  müüa, osta, tunda ära petupakkumiste käitumist.

Päevakava järgi oli kolm paneeli: 1) Digitaalsed oskused ja tarbijate haavatavus; 2) Äripraktikad e-kaubanduses. Kas konkurents on summutatud?3) Seaduste jõustamine digitaalse ajastu jaoks.

1) Paneelis oli neli ettekannet. Siin Olga Sehnalova mainis,et nii tarbijad kes ostavad tavalisel viisil ja kes ostavad online peavad olema sama turvalises keskkonnas. Praegu on Euroopa Liidus(EL) küllalt suur arv haavatavaid tarbijaid ,kelle eripära tuleb arvestada.(sh lapsed,kes ei erista kavalat reklaami pakkumistest). 44% EL elanikest ei oma digitaalseid osakusi, kogemusi. Edasi Eva van Reijmersdal Amsterdami Ülikoolist andis digitaalse kompetensi kohta teavet teaduse poolelt. Kuidas ja millist kompetensi tarbijad vajavad, et mõitslikult sellel turul tegutseda. Siin oleks 3 faasi: esimene enne internetis ostu tegemist, järgmine ostu tegemine, ostmine ja siis ostujärgne tegevus(probleemide lahendamine).

Ta mainis, et siin on eri tähelepanu lastele,kes mitmete mängude lehekülgedel ei erista mängu reklaamist. Või siis täiskasvanute puhul näiteks uuringu järgi vaid 17% said aru et sponsoreeritud lehekülg on sisuliselt reklaam. Seega reklaami eristus on keeruline nii täiskasvanutele rääkimata lastest. Uuringu käigus uuriti ka andmete privaatsust, kaitstust. TE annate mobiili äppi kaudu tegelikult hulga oma andmeid laiali. Inimeste teadmised on üldiselt väga kesised selles osas, mis toimub nende isikuandmetega.

Jätkuvalt tuleb arendada inimeste digitaalseid oskusi, kogemusi kuidas sellel uuel turul käituda.

Diskussiooni käigus selgus, et siin turul nn keskmise tarbija määratlus ei tööta; tuleb rahulikult üksikute juhtumite alusel selgusele jõuda kes on ikka see `haavatav`( vulnerable) tarbija. Praegu pole üldiselt suur osa ühiskonnast valmis ega vaimustatud digitaalsest keskkonnast. Lapsed kasutavad agaralt interneti keskkonda, kuid  õiguste teadmiste osas pole haritust.

Austria poolelt oli diskusioonil ütlus: siin on oluline,et tarbija kes kasutab või eelistab tavalist ostuviisi internetile ei satuks diskrimineerimise alla.  Peaks säilima hea kohtlemine mõlema turu ostjate puhul     

2) Paneelis oli neli ettekannet.Jacques Steenberg Belgia Konkurentsiameti juht tutvustas läbiviidud uuringut e-kaubanduse osas. Ta mainis,et on tunduvalt suurenenud huvi pakkuda tooteid sellel turul. Kasvanud on konkurents ja surve hindadele. Siin on uuendus,et ka mitmed tootjad avasid otse oma lehekülje internetis. Sel turul esineb ka tootjate poolset takistust kaupmeestele,et millisel turul nad võivad müüa nende toodangut, hinnad ja kas ainult koduriigis või ka kaugemal.Uuringu alusel võib öelda,et siiski 61% kaupmeestest müüb tooteid oma lehekülje kaudu mitte nn turuplatsil(market place). Esineb ka veel nn geoblokeeringut.

Ursula Pachl BEUCist lausus,et tarbijaid saab tulemuslikult kaitsta kui turul on terve konkurents. Samuti vajavad tarbijad online turul rohkem kaitset kui tavalisel viisil ostes.Uued ärimudelid pole tarbijatele just kergesti hoomatavad.Osa kaupmehi teeb takistusi andmete andmisel võrdluslehekülgede avamiseks.

Thomas Kramler EL Konkurentsi Direktoraadist rõhutas,et konkurents on alati vajalik. Reeglid turul peavad olema proportsionaalsed digitaalse keskkonna situatsiooniga(st nii palju reegleid kui vaja mitte rohkem). Turul on digitaalsed tooted ja just selle turu jaoks( hotellide broneeringud, piletite ostud, mängud jne).

3) Paneelis  oli samuti neli ettekannet. Petra Leupold Austria tarbijaühingust rõhutas,et seadused on valdavalt olemas, kuid nende rakendamisel on praktikas puudusi ja eriti mis puudutavad tarbijatel saada hüvitusi pettuste või ebakvaliteetsete toodete ostu korral.

Kris Dekeyser tõi esile,et konkurentsi poolel on kiired turuolukorra muutused. Siin vaja määratleda turu ulatus, olulised andmed jne,seega järelevalveasutustel on piisavalt väljakutseid.

Marie Paule Benassi EK Justiitsi- ja Tarbijakaitse Direktoraadist mainis,et konkurentsiseadus toimib kenasti. Tarbijakaitse õigusakt lubab konstruktiivset koostööd liikmesriikide rakendusasutuste vahel. Siin turul on probleemiks hindade selgus,arusaadavus, rikkumisi jätkub.Ta tutvustas ka Komisjoni lähiaja tegevuskava.

Järgnes lühike diskussioon, mida võib kokku võtta sõnadega  `tegutseme koos!`

  Järgmine konverents toimub sügisel Eestis!

Kätte on jõudnud kütteperioodi lõpetamise aeg. Nüüd tuleks tegelda oma elamise küttekollete puhastamise, remondi ja vajadusel ka uue ehitamisega. Sel juhul on sügiseks vajalik töö tehtud ning uus kütmine võib muretult alata. See tegevus tagab igale perele eraldi kui ka naabritele tuleohutu kodu. Igal talvel on kahjuks tuleõnnetusi, mille on põhjustanud katkised, üleköetud või järelevalveta jäetud küttekolded. Tulest alguse saanud õnnetusi on lihtne ennetada, kui oskad ohtu hinnata ning märkad probleemseid kohti.

On selge, et kõik siin maailmas on pidevas arengus, nii ka küttesüsteemid. Sellepärast tuleks igaühel endale selgeks teha, millist kollet ta vajab, millisest materjalist see peaks olema ja millise spetsialisti ta seda tööd tegema valib.

Kütteseadme ehituse planeerimine

Kümme lihtsat sammu, mis hõlbustavad koostööd pottsepaga ja kindlustavad soovitud lõpptulemuse.

 1. KUTSETUNNISTUS

Kontrolli, et teenuse pakkujal on kehtiv pottsepa kutsetunnistus link

 1. PORTFOOLIO

Tutvu pottsepa varasemate töödega. Kas tema portfoolio vastab Sinu ootustele?

 1. VAJADUSED

Selgita koos meistriga, millist kütteseadet vajad. Kas tead ruumi soojavajadust? Kas planeerid abi- või põhikütet?

 1. SOBIVUS KORSTNAGA

Meister aitab kindlaks teha, kas planeeritav kütteseade sobib olemasoleva korstnaga. Vajadusel soovitab sobiliku korstna

 1. PÕLEMISÕHU VAJADUS

NB! Kaasaegsed energiasäästlikud majad võivad vajada tahkekütte toimimiseks täiendavat põlemisõhku.

 1. EHITUSLUBA

Küttesüsteemi ehitus on ehitustegevus, mis vajab kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega.

Kütteseadme ja korstna asukoht peavad olema märgitud ehitusprojektil. Sellel vastavalt saab pottsepp koostada küttesüsteemi eskiisi ehk lihtsa joonise. Kirjalikku nõusolekut kohalikult omavalitsuselt peab küsima ehitise omanik, seda pottsepp teha ei saa.

 

   7. .HINNAPAKKUMINE

Küsi pottsepalt kirjalik hinnapakkumine.

    8 . TÖÖVÕTULEPING

Kindlasti sõlmi töö tegijaga leping, kus on kirjas mõlema poole kohustused. Lepingu lisas peab kindlasti olema ehitatava kütteseadme eskiisjoonis, et vältida hilisemaid pretensioon.

Siis on “pilt ees” milles kokku lepiti.

 1. DOKUMENTATSIOON

Ehitatud või paigaldatud kütteseadmele peab pottsepp väljastama dokumentatsiooni ehk ahjupassi ja kasutusjuhendi.

 1. GARANTII

Pottsepp annab ehitatud kütteseadmele vähemalt 2 aastase garantii.

http://www.pottsepad.ee/kuidas-valida-pottseppa/

 

Uued materjalid – vanad materjalid.

Nii remondiks kui ka uue pliidi või ahju ehitamiseks läheb vaja erinevaid materjale. Selleks tuleb kindlasti tellijal endale selgeks teha, mida täpselt ta tahab ja seda pottsepaga arutama. Mõttekas on materjalide valimisel usaldada spetsialisti teadmisi ja kogemust. Internetist võib leida palju infot, aga tihti on see vastukäiv ja ebatäpne. Järgnevalt toome mõned võimalikud näited materjalidest.

 1. Pottsepatäistellis - PTT / 250 x 120 x 65 mm

PTT formaadis tellised sobivad:

peamiselt küttekollete siseseinte, lõõride jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides;

olmekorstnate jalgade jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides. 

Nähtavad pinnad soovitav lisaks viimistleda, näiteks krohvida. Kasutustemperatuur kuni 700°C. http://wienerberger.ee/toodetest/t%C3%A4istellised

 1. HBO+ šamott

Plastiline ribapressitud šamott

Plastiline järelpressitud šamott

Värvus: punakas kuni punakaskollane

Kasutustemperatuur: 1200°C

Meie HBO+ šamott on spetsiaalselt kahhelahjudele mõeldud. See on šamottide hulgas kõige levinum tähistus. HBO+ šamott on optimeeritud, et saavutada parim vastupidavus veeaurule ja temperatuuride kõikumisele, parim soojakogumine ning soojuse pikaajaline eraldumine.

Selle šamoti töötlemiseks sobib nii murdmine kui märgsaagimine. See on erakordne, sest tavaliselt välistab üks neist meetoditest teise.

Meie soovitame eelkõige HBO+ šamotti.

Pakume HBO+ šamotti tavaformaadis ka järelpressituna või sileda šamotina. Sileda HBO+ šamoti all mõeldakse ribakivisid, millel on erinevalt tavalistest kividest nelja suurima külje pind sile. http://www.kaminakoda.ee/nouanded-ja-soovitused/erinevad-pottsepa-samotid-firmalt-wolfshoher-tonwerke/

 1. Standardšamott Saksamaalt

Wolfshöher Tonwerke RADEBURG

http://www.xnordkaminad.ee/index.php?uid=642_1&module=54&op=5&t_id=4567

Koostas Valli Murel 04.04.17

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!