Uudised

Kuivõrd igasuguste riidest ja logodega ning erinevate isetehtud maskide kandmine muutub järjest populaarsemaks, selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), mida eri tüüpi maski soetades jälgida. 

Loe edasi

Allikas: TTJA

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab toetust kiire internetiühendusega liitumiseks. Era- või juriidiline isik saab taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks vajalike seadmete ja siderajatiste ostuks ning paigaldamiseks. Samuti saab taotleda toetust liini ehitamiseks.

Loe edasi

Allikas: TTJA

09.05.2020

E-poest tehtavate ostude arv on hüppeliselt kasvanud. TTJA tarbimiskeskkonna kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus on kokku kogunud 10 küsimust, mida kõige enam küsitakse ja annab nõu, millele e-osteldes tähelepanu pöörata.

 1. Kui tellimus tehakse veebis aga maksmine toimub kohapeal, siis millised taganemisõigused tarbijale kehtivad?
  Kui tarbija tellib kauba veebi vahendusel ehk sõlmib lepingu sidevahendi abil, siis ei ole oluline, kas maksmine toimub tellimuse vormistamisel, kauba kättesaamisel või kaubale poodi/kättesaamispunkti järgi minemisel. Igal juhul on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda.
   
 2. Mida teha, kui tarbija on tellinud kauba, aga kaupleja teatab, et tal ei ole võimalik kaupa tarnida?
  Kui kaupleja teatab, et tal ei ole võimalik tellitud kaupa tarnida, see tähendab, et kauplejal ei ole võimalik tarbijaga sõlmitud lepingut täita, mis annab tarbijale õiguse lepingust taganemiseks. Selleks peab tarbija esitama kauplejale kirjaliku lepingust taganemise avalduse. Lepingust taganemisel saab kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist. See tähendab, et tarbija saab nõuda tema poolt tasutud summade tagastamist. Pangaülekande korral peaks kaupleja tagastama tarbija poolt tasutud summad 1-2 tööpäeva jooksul. Arvestades praegust eriolukorda, tasub varuda kannatust.
   
 3. Lubatud tarneaeg on ammu möödas, kuid kaup pole kohale jõudnud. Kui kaua peab ootama ja millal on õigus nõuda makstud raha tagastamist?
  Tellimus tuleb täita kokkulepitud ajaks ehk vastavalt sellele, mis on veebipoes tarbeajaks märgitud. Kui tarbeaega ei ole avaldatud, peab kaup saabuma 30 päeva jooksul alates päevast, mil leping sõlmiti. Kui kaupleja tähtaegadest kinni ei pea, saab tarbija nõuda kauba kättetoimetamist lisatähtaja jooksul. Kui kaupleja ei toimeta kaupa kohale ka lisatähtaja jooksul, on tarbijal õigus tellimus tühistada ja saada viivituseta tagasi e-poele makstud summad. 
   
 4. Kui kaupleja ei täida tellimust ja tarbija taganeb lepingust, siis millise aja jooksul peab kaupleja tagastama tarbijale tasutud summa? 
  Kaupleja peab taganemisavalduse kättesaamisel tagastama tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Pangaülekandega tarbijale tasude tagastamisel ei ole põhjendatud pikem periood kui 1-2 tööpäeva jooksul. Arvestades praegust eriolukorda, tasub varuda kannatust.
   
 5. Kui kauba kättetoimetamine tarbijale on tasuta, aga tagastamine on tasu eest, siis mis summa on tarbijal õigus kauba tagastamisel tagasi saada?
  Kui enne lepingu sõlmimist on tarbijat teavitatud, et kauba taganemisel tekkivad kulud jäävad tarbija kanda, siis tasub tarbija kauba tagastamise eest. Kui kaupleja seda teavitatud ei ole, kannab tagastamise kulud kaupleja. 
   
 6. Kui tarbija teeb tellitud kauba osalise tagastamise, siis millises summas tuleb tarbijale tagastada transpordikulud? Siis tuleb transpordikulud tagastada tarbijale proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks kui tarbija tellis 3 asja ja soovib neist ühe tagastada, siis tuleb lisaks tagastatava kauba tasule, tarbijale tagasi maksta ka 1/3 transpordikuludest.
   
 7. Kas tarbija peab tagastama toote originaalpakendis? 
  Kui tarbija kasutab 14-päevast lepingust taganemise õigust, siis on kauplejal õigus nõuda, et kaup oleks tagastatud originaalpakendis. Sellest tuleb tarbijat teavitada enne lepingu sõlmimist, et ta teaks pakendit alles hoida. Kui tagastatud ei ole originaalpakendis või kui pakend on rikutud, siis on kauplejal õigus nõuda tasu kauba väärtuse vähenemise eest.
   
 8. Mida teha, kui kauba tagastamisel on pakend kahjustada saanud? 
  Kui kauba pakend on transpordi käigus kahjustada saanud, siis saab kaupleja nõuda tekitatud kahjude hüvitamist vedajalt. Kui pakendi rikkus tarbija, siis vastutab tarbija.
   
 9. Kas pretensiooni esitamise tingimused tuleb tarbijale saata koos tellimuse kinnituse e-kirjaga või piisab, kui see info on toodud e-kaupluse veebilehel?
  Kaupleja peab andma tarbijale kinnituse lepingu sõlmimise kohta püsival andmekandjal mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui asi toimetatakse kätte või algab teenuse osutamine või muu soorituse tegemine. Kinnitus peab sisaldama ka teavet pretensiooni esitamise korra kohta.
   
 10. Kas originaalpakend peab olema alles ka pretensiooni esitamisel?
  Ei, kui tarbija esitab pretensiooni puudusega tootele, siis ei saa nõuda originaalpakendi olemasolu. Tarbija ei pea pakendit säilitama 2 aastat.

Allikas: https://www.ttja.ee/et/uudised/ttja-10-nouannet-e-poest-ostlemisel

 

pildil mehe käed hoidmas mobiiltelefoni
Mobiiletelefon Foto: pixabay

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti määras mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise uue hulgihinna ajavahemikul 01.07.2020 – 30.06.2021. 

Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS peavad nimetatud ajavahemikul rakendama mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamisel hulgihinda, mis ei ole kõrgem kui 0,70 €senti minut. Uus hind on -10,6% madalam, kui seni kehtinud vastav hind 0,78 €s. 

Otsusega saab tutvuda veebilehel siin (vt V ring alt „Otsus mobiiltelefoni kõne lõpetamise uue hulgihinna kohta 01.07.2020 – 30.06.2021 (PDF)).

Allikas: https://www.ttja.ee/et/uudised/mobiiltelefonivorgus-kone-lopetamise-hulgihinna-muutmise-otsus

 

allahindluse sildid kaupluses

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis perioodil 18.02.2020 kuni 03.04.2020 Eesti suuremaid ehitusmaterjalide jaemüüjaid. Kontrolli eesmärgiks oli saada ülevaade ehituskauplejate tegevusest soodusmüügikampaaniate reklaamimisel ja läbiviimisel. 

TTJA jälgis 1,5 kuu jooksul, kuidas kauplejad annavad tarbijatele lepingueelselt teavet (sh hinnateavet), avalikustavad sooduskampaaniate reklaammaterjale, teavitavad inimesi soodustingimustel müügist ning milliseid kauplemisvõtteid nad seejuures kasutavad.  

Kokku kontrollis TTJA kuut suuremat ettevõtet (K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, EhituseABC, Espak, Decora), külastas 13 kauplust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis ning jälgis viit e-kauplust: k-rauta, bauhof, bauhaus, ehituseabc, decora

Selle käigus kontrolliti 504 toodet, mis valiti juhuvalimi alusel kaheksast valdkonnast – tööriistad, valgus ja elekter, kodu- ja sisustuskaubad, seina- ja põrandakatted, vannituba ja küte, aiakaubad, viimistlusvahendid, üldehitusmaterjalid. Kokku tuvastati 70 rikkumist ja 17 erineva ebaausa kauplemisvõtte kasutamist.

Ainsana ei tuvastatud kontrollitud toodete seas rikkumisi Espaki (Tallinna ja Tartu) kauplustes. Kontrolli järel saatis TTJA kauplejatele märgukirja ning korraldas 27.05.2020 turuosalistega virtuaalse kohtumise. „Sel korral piirdusime tähelepanu juhtimisega, kuid edaspidi eeldame kõikidelt turuosalistelt seadusekuulekat käitumist,“ võtab kontrolli kokku TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael.  

Kõikidele kauplejatele, kes soovivad korraldada sooduskampaaniaid, soovitab TTJA veenduda, et:

 1. Soodushinnad kehtiksid ainult toodetele, mida on e-poes varasemalt tavahinnaga müüdud.
 2. Tarbijale oleks avaldatud sooduskampaania lõpukuupäev.
 3. Sooduskampaania ei lõpeks ennetähtaegselt.
 4. Kaupu ei müüdaks soodushinnaga pärast sooduskampaania lõppu.
 5. Soodushind ei muutuks pärast kampaania lõppu tavahinnaks.
 6. Kaupluses avaldatud soodushinnad oleksid samad, mis (kliendilehtedes) reklaamitud.
 7. Tootel märgitud hind oleks sama, mis toote lõpphind kassas.
 8. Soodushinna juures märgitud tavahind oleks varasemalt kehtinud tavahind.

TTJA on avaldanud kauplejale ka juhendi "Juhend müügi- ja ühikuhinna avaldamise ning soodustingimustel müügist teavitamise kohta (PDF)"

Näited kontrolli käigus leitud ebaausatest kauplemisvõtetest leiab  (2.68 MB, DOCX)

Allikas: https://www.ttja.ee/et/uudised/ttja-kontrollis-eesti-suuremaid-ehitusmaterjalide-jaemuujaid

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!