' Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Üle Eesti kehtestatavad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

Inimese elu aluseks on toit ja toitumine.

 

Ilma toiduta ei ole võimalik eksisteerida. Igapäevaelus tuleb meil kogu aeg langetada valikuid. See, kas tehtud otsused on tervise seisukohalt õiged, on meie teadlikkuse näitaja. Iga inimene peab ise enda jaoks õiged teed ja otsused leidma. Sellel teel on võimalik kasutada abi valides kujunenud mallide, harjumuste, teadussaavutuste, soovituste ja omandatud kogemuste vahel. Tegelikult on vajalik kasutada sümbioosi ehk kooselu nendest valikuvõimalustest. Elu pole sugugi sirgjooneline ja üheselt võetav. Nii on ka teadliku ja kasuliku toitumise kujundamisega.

 

Veel on üks aspekt, mida tuleb kindlasti arvestada: iga inimese omapära. Iga organism on erinev ning vastavalt sellele tuleb ka oma valikud ise paika panna. Tähtsad on eesmärk ja vajadus. Endale tuleb esitada küsimus: MIDA MINA ISE TAHAN SAAVUTADA JA MIDA MINA VAJAN. Loomulikult tuleb kõigepealt silmas pidada enda tervist ja heaolu. Ravimireklaamide viimane lause on: Vajadusel konsulteerige arsti või apteekriga. Tundub olevat kulunud ja päheõpitud lause. Terviseprobleemidega inimesel tuleb arstiga konsulteerida ka oma toitumisplaani koostamisel. Kõik me oleme tarbijad. Tehes mõistlikke ja kaalutletud otsuseid kaitseme kõigepealt iseennast. Ka see on tarbijakaitse. Seega on igaühel võimalik kaasa lüüa selles töös. Seepärast lisame oma kodulehele uue sisulehe, mis käsitleb toitumisega seotud teemasid.

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!