' Õigus õiguse vastu

Saime mureliku tarbija kirja.

Olen tarbija, kes külastas oma kodupoodi. Selleks on tavapärane market, kus umbes 50 töötajat. Olen kuulnud, et selles ettevõttes ei peeta lugu vaktsineerimisest töötajate hulgas. Olin selles suhtes skeptiline.

06.04.21, käisin poes oma oste tegemas. Kahjuks kuulsin kassas mulle järgnenud ostja ja kassapidaja vahelist vestlust:

 – kas oled vaktsineeritud, küsis ostja,

- ei, vastas kassapidaja – ma ei vaktsineeri ega teegi seda, sest meie töötajate hulgas on enamus, kes ei ole huvitatud vaktsineerimisest

Mina kui tarbija, ma vajan teadmist ja kindlust, et poeskäik on ohutu. Kuidas on eesliinitöötajal võimalik sellise suhtumisega oma tööd teha? Me keegi ei tea, kes on viirusekandja või ka sümptomiteta haige, nii jagatakse haigust teistele.

Olen teadlik väitest, et igal inimesel on õigus ise otsustada ja end mitte vaktsineerida. Kas tal on aga õigus teisi inimesi võimaliku nakkuse puhul ka nakatada??? Miks on vaktsiinivastaste õigus ülem kui teiste inimeste õigus olla kaitstud???

Arvan, et kõik eesliinitöötajad, kes puutuvad kokku inimestega oma tööalaselt, peavad olema vaktsineeritud ja ei tohi nakkust levitada. Alati on tarbijal võimalik valida teine pood. Antud pood kaotab vähemalt ühe oma püsikliendi.

Leian, et meie riigi valitsus peab sellesse sekkuma ja oma seisukoha ütlema.

 

Projekti   voldik 

 

Pressiteade

Tartu raekoja saal

28.juunil  2010

Kahe aasta jooksul on uurimisinstituudid ja tarbijaorganisatsioonid Leedust, Lätist, Eestist, Küproselt ja Tsehhi Vabariigist töötanud Grundtvig õpikoostöö projektis, vahetanud kogemusi kvalitatiivsete uuringute valdkonnas.

Kvalitatiivne uuring tegeleb ühiskonna sotsiaalsete aspektidega ja otsib küsimusi vastustele – miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad, kuidas kujunevad nende arvamused ja suhtumised, kuidas inimesed on mõjutatud sündmustest nende ümber.

 

Tarbijakaitse organisatsioonide töös on tihti vaja läbi viia kvalitatiivseid uuringuid.

  1. Grundtvig õpikoostöö projektis osalesid järgmised partnerid ning nende uuringud olid:
  2. Koolitus-, Uurimistöö-ja Konsultatsioonikeskus (Leedu Vabariik): Välismaal töötamist vahendatavate agentuuride teenuste kvaliteet.
  3. Zemgale MTÜ-de Tugikeskus (Läti): Tarbijate rahulolu E-kaubandusega
  4. Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus (Eesti): Tarbijate probleemid mobiiliteenustega
  5. Euroopoa Generatsioon (Tšehhi Vabariik): Tšehhi teismelised internetis
  6. Uurimistöö ja Konsultatsiooni Instituut (Küpros): Tarbijate toitumisalased harjumused Küprosel

 

Õpikoostööprojekti  tulemusena anti välja Käsiraamat 

 

Renata Baltrimiene Director of  ERCC: „Tarbijaorganisatsioonides on senini läbi viidud ainult kvantitatiivseid uuringuid, kuid kvalitatiivse uuringu abil on võimalik näha tarbijate probleeme sügavuti ja saada infot miks ja kuidas on nad käitunud. See projekt annab teadmisi ja kogemusi tegemaks rohkem kvalitatiivseid uuringuid MTÜ’des.„

 

Tiiu Müürsepp, Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse juhataja: „Meie kvalitatiivse uuringu põhjal saab öelda, et tarbijate problemid mobiiliteenustega saavad alguse Tarbijakaitseseaduse  §8 Teenuse hinna avaldamine, rikkumise tõttu.„

Lisainformatsioon:
Tiiu Müürsepp
Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus
5599 3741

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!