' Õigus õiguse vastu

Saime mureliku tarbija kirja.

Olen tarbija, kes külastas oma kodupoodi. Selleks on tavapärane market, kus umbes 50 töötajat. Olen kuulnud, et selles ettevõttes ei peeta lugu vaktsineerimisest töötajate hulgas. Olin selles suhtes skeptiline.

06.04.21, käisin poes oma oste tegemas. Kahjuks kuulsin kassas mulle järgnenud ostja ja kassapidaja vahelist vestlust:

 – kas oled vaktsineeritud, küsis ostja,

- ei, vastas kassapidaja – ma ei vaktsineeri ega teegi seda, sest meie töötajate hulgas on enamus, kes ei ole huvitatud vaktsineerimisest

Mina kui tarbija, ma vajan teadmist ja kindlust, et poeskäik on ohutu. Kuidas on eesliinitöötajal võimalik sellise suhtumisega oma tööd teha? Me keegi ei tea, kes on viirusekandja või ka sümptomiteta haige, nii jagatakse haigust teistele.

Olen teadlik väitest, et igal inimesel on õigus ise otsustada ja end mitte vaktsineerida. Kas tal on aga õigus teisi inimesi võimaliku nakkuse puhul ka nakatada??? Miks on vaktsiinivastaste õigus ülem kui teiste inimeste õigus olla kaitstud???

Arvan, et kõik eesliinitöötajad, kes puutuvad kokku inimestega oma tööalaselt, peavad olema vaktsineeritud ja ei tohi nakkust levitada. Alati on tarbijal võimalik valida teine pood. Antud pood kaotab vähemalt ühe oma püsikliendi.

Leian, et meie riigi valitsus peab sellesse sekkuma ja oma seisukoha ütlema.

 

 

15.märtsil, tarbija õiguste päeval avatakse üleeuroopaline uuenenud tarbijahariduse portaal www.consumerclassroom.eu inglise, prantsuse ja saksa keeles, järgnev kahe nädala jooksul ka kõigis liikmesriikide keeltes

 

 

Üleeuroopalise konkursi veebipõhise tarbijahariduse www.dolceta.eu edasiarendamiseks aastatel 2012-2014 (korraldatud üleeuroopalise konkursi) võitis Dolceta 2.0 konsortsium, mida juhivad viis Euroopas  tunnustatud organisatsiooni  ADETEF, ASTEC,  Euronet Consulting, Federconsumatori ja  SIVECO ning millesse kuuluvad rahvuslikud partnerid kõikidest 27 liikmesriikidest. Eestipoolseks partneriks on MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus.

 

Uuenenud tarbijahariduse portaal   www.consumerclassroom.eu avaneb tarbijate õiguste päeval, 15.märtsil 2013, esialgu küll ainult inglise, saksa ja prantsuse keeles , kuid järgnevatel nädalatel ka kõikides teistes Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes.  Üleminek eelnenud tarbijahariduse veebilehelt uuele kestab kuni juunikuu lõpuni. Uuenenud veebilehel saab olema ligikaudu kuussada tarbijahariduse materjali 12-18 aastaste kooliõpilaste õpetajatele, millest enamus  on eelnenud veebilehe kaasajastatud materjalid, kuid lisaks leiab ka uusi interaktiivseid pedagoogilisi õpivahendeid.

 

Õpilastele kuulutatakse 15.märtsil   välja  üleeuroopaline  koolidevaheline tarbijahariduslike materjalide loomise  võistlus. Auhinnaks on  võitjaklassi  reis Brüsselisse ja kooli äramärkimine uuel veebil.

 

Kuna uuenenud tarbijaveeb sisaldab lisaks  üleeuroopalistele tarbijahariduslikele materjalidele  ka tunnikavade loomise ja koostöötamise abivahendeid, siis võimaldab  see veebileht aidata õpetajatel ette valmistada õpitunde ja  saata neid oma õpilastele  ning  teistele õpetajatele. Õpetajatele, kes valdavad lisaks eesti keelele mõnda võõrkeelt, annab see portaal võimaluse otsida suurema hulga materjalide hulgast, mille põhjal õppetundi koostada.

 

Uuenenud  tarbijahariduslik portaali sisaldab :

  • Interaktiivset loengutunni koostajat
  • Tarbijahariduslikke materjale õpetajatele
  • „Minu klass“ lehekülge tunnimaterjalide saatmiseks oma õpilastele
  • Koolidevaheliste projektide  ja võistluste infot
  • Foorumit arvamuste, tarbijahariduse  uudiste ja kogemuste vahetamiseks üle kogu Euroopa Liidu

 

Veebileht Consumer Classroom- Tarbija Klassiruum  on üle-euroopaline tarbijaharidusmaterjalide varamu, kus lisaks materjalidele on õpetajatele loodud  suhtluskeskkond, kus saab küsida nõu oma kolleegidelt, algatada rahvusvahelisi projekte, koostada tunde ja jagada neid teistega

Uues Eesti üldhariduskoolide õppekavas leidub tarbimisega seotud teemasid mitmetes õppeainetes, näiteks ühiskonnaõpetuses, matemaatikas, majanduses, geograafias, keemias, mis annab õpetajatele hea võimaluse ka õppeainetevaheliseks koostööks.
Mitmed uuringud on näidanud, et noorte tarbimisalased teadmised on üsna kesised, samas peavad nii noored ise kui ka lastevanemad kooli nende teadmiste edasiandmisel väga oluliseks. Sageli ei teata, millised on tarbija õigused näiteks juhul, kui on ostetud puudusega toode või kui kaupleja keeldub probleemi lahendamast. Internetipoest ostmisel ei olda kursis, milliseid eeliseid, aga ka ohte see endas võrreldes tavakauplusest ostmisega kätkeb. Mitteteadlikku tarbijat on aga kerge eksitada. Noored kujundavad kaupade ja teenuste tulevikuturgu. Seetõttu on väga tähtis, et nad oskaksid teha teadlikke valikuid ja mõjutada kauplejaid pakkuma tarbijasõbralikke kaupu ja teenuseid. Consumer Classroom sisaldab õppematerjale nii säästva tarbimise, e-kaubanduse, rahaasjade korraldamise (eelarve, laenud, kindlustus jne) kui ka tarbija õiguste ja kohustuste kohta, mis peaks aitama noortel saada teadlikeks tarbijateks.

 

ConsumerClassroomi logo  logo_master.jpg

 

ConsumerClassroomi  flaier  info_sheet.pdf

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!