' Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Üle Eesti kehtestatavad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

Oleme partnerid Läti Tarbijakaitse Liidu projektis „Teadlikkuse suurendamine tarbijakaebuste komisjonide tegevustest energia sektoris“ 2013-2014, mis on jätkuprojektiks  eelnenud koostööprojektidele tarbija teadlikkuse suurendamiseks energia valdkonnas.

Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programmi toetusel  on viidud läbi treenerite (aktiivsete tarbijate) koolitusseminare Taanis, Rootsis ja Itaalias, kus on kasutusel mitmesuguseid  tarbijakaebuste komisjone. Seejärel  toimusid  kogemuste vahetamise seminarid  Ungaris, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis. Rohkem infot selle projekti kohta   http://www.consumerenergy.lv/?q=Awareness%20raising%20project

 1. Koolitusseminar Roomas 4.-5.Aprill 2013. Meie osavõtjad: Helle Aruniit, Karin Plakk ja EKÜL esindaja Dagmar Mattiisen; www.consumerenergy.lv/?q=node/44
 2. Koolitusseminar Kopenhaagenis 20.-21.06.2013, meie osavõtjad: Helle Aruniit, Karin Plakk ja Tiiu Müürsepp; www.consumerenergy.lv/?q=node/45
 3. Kogemuste vahetamise seminar Riias 14.märts 2014, osavõtjad Helle Aruniit ja Tiiu Müürsepp; www.consumerenergy.lv/?q=node/50
  II paneeldiskussioonil tegi ettekande ka Tiiu Müürsepp
 4. Kogemuste vahetamise seminar Klaipedas, osavõtjad Karin Plakk, Reili Kardma, Tiiu Müürsepp ja Silvia Kalam Viljandimaa Tarbijakaitseühingust
  http://www.consumerenergy.lv/?q=node/51
  Seminaril tegi ettekande ka Tiiu Müürsepp
 5. Kogemuste vahetamise seminar Tartus 15.-16.august 2014
  http://www.consumerenergy.lv/?q=node/52

15.augusti päevakava ja pressiteade

16.augustil külastasime Kõrveküla Lastaeaeda ja tutvusime seal nende alternatiivenergia rakendustega.

Seminarist osavõtjaid oli  19, nende seas Eestist 14  (2 Viljandimaa Tarbijakaitseühingust, 2 EKÜL-st ja    10- Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskusest

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!