' MASKIDE KASUTAMISEST

Praegu on peamiseks kõneaineks maskikandmise kohustus. Vähe räägitakse aga maski kandmise erisustest. Seda küll mainitakse, aga väga napisõnaliselt. Terviseameti kodulehelt on siiski lugeda pikem selgitus.

Toome siin ära vastava lõigu tekstist:

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

 • alla 12-aastased lapsed;
 • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
 • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
 • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Korralduse järgi ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust (muuhulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda) tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse inimeste ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Võib esineda olukordi, kus võib olla oluline, et maski kandev isik selle eest ära võtaks, nt pangas või tervishoiuteenuse saamisel, või apteegis või poes, kui on vajalik tuvastada isiku nägu või vanus, samuti vanusepiiranguga toodete, nt alkoholi, ostmisel.

Maskikandmise kohustus ei laiene avalikes siseruumides olukordadele, kus on tagatud igal ajal rohkem kui kahemeetrine vahemaa teiste isikutega või eraldatus (näiteks klaasiga eraldatud ühissõidukijuhid, ühissõidukis puuduvad teised inimesed jne).

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Täispikka artiklit loe: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

Allikas: Terviseamet

Oleme partnerid Läti Tarbijakaitse Liidu projektis „Teadlikkuse suurendamine tarbijakaebuste komisjonide tegevustest energia sektoris“ 2013-2014, mis on jätkuprojektiks  eelnenud koostööprojektidele tarbija teadlikkuse suurendamiseks energia valdkonnas.

Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programmi toetusel  on viidud läbi treenerite (aktiivsete tarbijate) koolitusseminare Taanis, Rootsis ja Itaalias, kus on kasutusel mitmesuguseid  tarbijakaebuste komisjone. Seejärel  toimusid  kogemuste vahetamise seminarid  Ungaris, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis. Rohkem infot selle projekti kohta   http://www.consumerenergy.lv/?q=Awareness%20raising%20project

 1. Koolitusseminar Roomas 4.-5.Aprill 2013. Meie osavõtjad: Helle Aruniit, Karin Plakk ja EKÜL esindaja Dagmar Mattiisen; www.consumerenergy.lv/?q=node/44
 2. Koolitusseminar Kopenhaagenis 20.-21.06.2013, meie osavõtjad: Helle Aruniit, Karin Plakk ja Tiiu Müürsepp; www.consumerenergy.lv/?q=node/45
 3. Kogemuste vahetamise seminar Riias 14.märts 2014, osavõtjad Helle Aruniit ja Tiiu Müürsepp; www.consumerenergy.lv/?q=node/50
  II paneeldiskussioonil tegi ettekande ka Tiiu Müürsepp
 4. Kogemuste vahetamise seminar Klaipedas, osavõtjad Karin Plakk, Reili Kardma, Tiiu Müürsepp ja Silvia Kalam Viljandimaa Tarbijakaitseühingust
  http://www.consumerenergy.lv/?q=node/51
  Seminaril tegi ettekande ka Tiiu Müürsepp
 5. Kogemuste vahetamise seminar Tartus 15.-16.august 2014
  http://www.consumerenergy.lv/?q=node/52

15.augusti päevakava ja pressiteade

16.augustil külastasime Kõrveküla Lastaeaeda ja tutvusime seal nende alternatiivenergia rakendustega.

Seminarist osavõtjaid oli  19, nende seas Eestist 14  (2 Viljandimaa Tarbijakaitseühingust, 2 EKÜL-st ja    10- Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskusest

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!