' MASKIDE KASUTAMISEST

Praegu on peamiseks kõneaineks maskikandmise kohustus. Vähe räägitakse aga maski kandmise erisustest. Seda küll mainitakse, aga väga napisõnaliselt. Terviseameti kodulehelt on siiski lugeda pikem selgitus.

Toome siin ära vastava lõigu tekstist:

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

 • alla 12-aastased lapsed;
 • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
 • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
 • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Korralduse järgi ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust (muuhulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda) tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse inimeste ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Võib esineda olukordi, kus võib olla oluline, et maski kandev isik selle eest ära võtaks, nt pangas või tervishoiuteenuse saamisel, või apteegis või poes, kui on vajalik tuvastada isiku nägu või vanus, samuti vanusepiiranguga toodete, nt alkoholi, ostmisel.

Maskikandmise kohustus ei laiene avalikes siseruumides olukordadele, kus on tagatud igal ajal rohkem kui kahemeetrine vahemaa teiste isikutega või eraldatus (näiteks klaasiga eraldatud ühissõidukijuhid, ühissõidukis puuduvad teised inimesed jne).

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Täispikka artiklit loe: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

Allikas: Terviseamet

Tarbekeemia ja kõikvõimalikud keemiatööstuse tooted ümbritsevad meid peaaegu kõikjal. Ka koduses majapidamises puutume me nendega pidevalt kokku: pesu- ja puhastusvahendid, värvid ja lakid remontimisel, mürkkemikaalid kahjurite tõrjel. Paljud nendest sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Keemiatoodete kasutamine võib avaldada mõju keskkonnale

 

Otsene/kohene mõju:

 1. veereostus, nt kui keemiatoodete jäägid satuvad üldkanalisatsiooni;
 2. mullareostus, nt kahjustumine õli või bensiiniga;
 3. õhu reostus keemiatoodete kasutamisel tekkivate ohtlike aurude tõttu;
 4. kahju elusloodusele - taimede ja putukate hävimine tarbekeemiajääkide sattumisel loodusesse.


Pikaajaline mõju:

 • ohtlike ainete kogunemine, nt kalade rasvkoesse, sealt jõuavad need ained ka inimese toidulauale;
 • kemikaalid võivad oma püsivate omaduste tõttu liikuda tekkeallikast väga kaugele, nt Arktika õhku, vette ja pinnasesse:
 • eluslooduse kahjustumine-paljunemisvõime kahjustumine, geneetilised muutused.


Keskkonnaohtliku kemikaali pakendil peab olema vastav ohumärk (kuivanud puu ja surnud kala oranžil taustal), selle täheline tunnus (N) ja sõnaline tähendus (Keskkonnaohtlik)

Keskkonnaohtlik on näiteks "Moment" liim. Peale keskkonnaohtlikkuse on sellel liimil veel kaks ohtlikku tunnust, ta on ka ärritav ja tuleohtlik. Kui "Moment" liimi müüakse ilma pakendita, siis on need kolm vastavat ohusümbolit koos täheliste ja sõnaliste tähendustega kantud liimi tuubile.

 

Selleks, et vähendada keskkonna kahjustamist, peaksime me oma igapäevastes tegevustes olema teadlikumad ja käituma keskkonda säästvamalt:

 1. ära vala kanalisatsiooni ega maha vanu lahusteid, värve, kemikaale, vana õli, väetisi;
 2. ära viska ohtlikke jäätmeid tavaprügi hulka, nii vähendad prügila nõrgvete kaudu keskkonda sattuvate ohtlike ainete hulka;
 3. eelista plastikpakenditele papp-, paber- ja puitpakendeid - need on looduslikud materjalid, mis erinevalt plastikust lagunevad kiirelt ega kujuta ohtu keskkonnale;
 4. osta pliivaba bensiini 95E;
 5. ummistunud torusid saab avada ka kuuma veega, selle asemel, et sinna valada mürgiseid puhastusvahendeid. Et vältida ummistusi, tuleks kallata torudesse keeva vett kord nädalas;
 6. ära osta puhastusvahendit, mis reklaamib end - tapab kõik tuntud bakterid (mis siis saab, kui see satub looduskeskkonda või heitveepuhastisse?);
 7. osta veebaasil valmistatud värve, liime ja lakke, nii vähendad ohtu keskkonnale;
 8. viljele orgaanilist aiandust selle asemel, et kasutada pestitsiide;
 9. kasuta aias orgaanilisi väetisi, nt komposti;
 10. kasuta ehitusmaterjalidena looduslikke materjale - puit, tellis, savi.

 


Kasuta loodussõbralikke pesupulbreid!

Loodussõbralikud on pesupulbrid, mille pakendil on märge: ei sisalda fosfaate, ei sisalda klooriühendeid, ei sisalda optilisi kirgastusvahendeid või tugevaid pleegitajaid, koosnevad looduses bioloogiliselt lagunevatest ja keskkonnale ohutuist ainetest.

Kasuta naturaalseid puhastusvahendeid sünteetiliste asemel. Naturaalsed puhastusained sisaldavad:

 • abrasiivaineid, mis eemaldavad mustust mehaanilisel teel (väga hea abrasiivaine on sool!);
 • happeid, mis eemaldavad kareda vee setteid ja roosteplekke (äädikhape, sidrunhape);
 • aluseid, mis eemaldavad õlist mustust (söögisooda, ammoniaak).

 


Osta kaupa, millel on ökomärgistus!

Ökomärgis antakse kaupadele ja toodetele, mis vastavad ökomärgise andmise nõuetele. Ökomärgist ei anta toodetele, mis on keskkonnaohtlikud, kantserogeensed või mürgised.

Enamlevinud ökomärgised:

Põhjamaade luik, http://www.svanen.nu/
Euroopa Ühenduse ökomärk "EL Lilleke", http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
Rootsi ökomärgis "Hea keskkonnavalik/ Bra Miljöval", http://www.naturskyddsforeningen.se/  
Ungari ökomärgis, http://okocimke.kvvm.hu/
Saksamaa ökomärgis "Sinine ingel/ der blaue Engel", http://www.blauer-engel.de/  

 

Eestis leiab ökomärgiseid järgmistelt toodetelt:

 • tualett- ja majapidamispaber;
 • pesupulber, pesuloputusvahend;
 • universaalpuhastusvahendid;
 • nõudepesuvahendid;
 • koopia- ja joonestuspaber;
 • salvrätid;
 • patareid.

 

Enne, kui sa ostad kemikaali, mõtle, äkki saad sa hakkama ka ilma selleta:

 • ära osta aerosoolpakendis õhuvärskendajaid, ava parem aknad;
 • ära kasuta torude puhastamiseks desinfektsioonivahendit, puhasta mehaaniliselt või keeva veega

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!