' Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Üle Eesti kehtestatavad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

Tarbekeemia ja kõikvõimalikud keemiatööstuse tooted ümbritsevad meid peaaegu kõikjal. Ka koduses majapidamises puutume me nendega pidevalt kokku: pesu- ja puhastusvahendid, värvid ja lakid remontimisel, mürkkemikaalid kahjurite tõrjel. Paljud nendest sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Keemiatoodete kasutamine võib avaldada mõju keskkonnale

 

Otsene/kohene mõju:

 1. veereostus, nt kui keemiatoodete jäägid satuvad üldkanalisatsiooni;
 2. mullareostus, nt kahjustumine õli või bensiiniga;
 3. õhu reostus keemiatoodete kasutamisel tekkivate ohtlike aurude tõttu;
 4. kahju elusloodusele - taimede ja putukate hävimine tarbekeemiajääkide sattumisel loodusesse.


Pikaajaline mõju:

 • ohtlike ainete kogunemine, nt kalade rasvkoesse, sealt jõuavad need ained ka inimese toidulauale;
 • kemikaalid võivad oma püsivate omaduste tõttu liikuda tekkeallikast väga kaugele, nt Arktika õhku, vette ja pinnasesse:
 • eluslooduse kahjustumine-paljunemisvõime kahjustumine, geneetilised muutused.


Keskkonnaohtliku kemikaali pakendil peab olema vastav ohumärk (kuivanud puu ja surnud kala oranžil taustal), selle täheline tunnus (N) ja sõnaline tähendus (Keskkonnaohtlik)

Keskkonnaohtlik on näiteks "Moment" liim. Peale keskkonnaohtlikkuse on sellel liimil veel kaks ohtlikku tunnust, ta on ka ärritav ja tuleohtlik. Kui "Moment" liimi müüakse ilma pakendita, siis on need kolm vastavat ohusümbolit koos täheliste ja sõnaliste tähendustega kantud liimi tuubile.

 

Selleks, et vähendada keskkonna kahjustamist, peaksime me oma igapäevastes tegevustes olema teadlikumad ja käituma keskkonda säästvamalt:

 1. ära vala kanalisatsiooni ega maha vanu lahusteid, värve, kemikaale, vana õli, väetisi;
 2. ära viska ohtlikke jäätmeid tavaprügi hulka, nii vähendad prügila nõrgvete kaudu keskkonda sattuvate ohtlike ainete hulka;
 3. eelista plastikpakenditele papp-, paber- ja puitpakendeid - need on looduslikud materjalid, mis erinevalt plastikust lagunevad kiirelt ega kujuta ohtu keskkonnale;
 4. osta pliivaba bensiini 95E;
 5. ummistunud torusid saab avada ka kuuma veega, selle asemel, et sinna valada mürgiseid puhastusvahendeid. Et vältida ummistusi, tuleks kallata torudesse keeva vett kord nädalas;
 6. ära osta puhastusvahendit, mis reklaamib end - tapab kõik tuntud bakterid (mis siis saab, kui see satub looduskeskkonda või heitveepuhastisse?);
 7. osta veebaasil valmistatud värve, liime ja lakke, nii vähendad ohtu keskkonnale;
 8. viljele orgaanilist aiandust selle asemel, et kasutada pestitsiide;
 9. kasuta aias orgaanilisi väetisi, nt komposti;
 10. kasuta ehitusmaterjalidena looduslikke materjale - puit, tellis, savi.

 


Kasuta loodussõbralikke pesupulbreid!

Loodussõbralikud on pesupulbrid, mille pakendil on märge: ei sisalda fosfaate, ei sisalda klooriühendeid, ei sisalda optilisi kirgastusvahendeid või tugevaid pleegitajaid, koosnevad looduses bioloogiliselt lagunevatest ja keskkonnale ohutuist ainetest.

Kasuta naturaalseid puhastusvahendeid sünteetiliste asemel. Naturaalsed puhastusained sisaldavad:

 • abrasiivaineid, mis eemaldavad mustust mehaanilisel teel (väga hea abrasiivaine on sool!);
 • happeid, mis eemaldavad kareda vee setteid ja roosteplekke (äädikhape, sidrunhape);
 • aluseid, mis eemaldavad õlist mustust (söögisooda, ammoniaak).

 


Osta kaupa, millel on ökomärgistus!

Ökomärgis antakse kaupadele ja toodetele, mis vastavad ökomärgise andmise nõuetele. Ökomärgist ei anta toodetele, mis on keskkonnaohtlikud, kantserogeensed või mürgised.

Enamlevinud ökomärgised:

Põhjamaade luik, http://www.svanen.nu/
Euroopa Ühenduse ökomärk "EL Lilleke", http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
Rootsi ökomärgis "Hea keskkonnavalik/ Bra Miljöval", http://www.naturskyddsforeningen.se/  
Ungari ökomärgis, http://okocimke.kvvm.hu/
Saksamaa ökomärgis "Sinine ingel/ der blaue Engel", http://www.blauer-engel.de/  

 

Eestis leiab ökomärgiseid järgmistelt toodetelt:

 • tualett- ja majapidamispaber;
 • pesupulber, pesuloputusvahend;
 • universaalpuhastusvahendid;
 • nõudepesuvahendid;
 • koopia- ja joonestuspaber;
 • salvrätid;
 • patareid.

 

Enne, kui sa ostad kemikaali, mõtle, äkki saad sa hakkama ka ilma selleta:

 • ära osta aerosoolpakendis õhuvärskendajaid, ava parem aknad;
 • ära kasuta torude puhastamiseks desinfektsioonivahendit, puhasta mehaaniliselt või keeva veega

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!