Uudised

allahindluse sildid kaupluses

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis perioodil 18.02.2020 kuni 03.04.2020 Eesti suuremaid ehitusmaterjalide jaemüüjaid. Kontrolli eesmärgiks oli saada ülevaade ehituskauplejate tegevusest soodusmüügikampaaniate reklaamimisel ja läbiviimisel. 

TTJA jälgis 1,5 kuu jooksul, kuidas kauplejad annavad tarbijatele lepingueelselt teavet (sh hinnateavet), avalikustavad sooduskampaaniate reklaammaterjale, teavitavad inimesi soodustingimustel müügist ning milliseid kauplemisvõtteid nad seejuures kasutavad.  

Kokku kontrollis TTJA kuut suuremat ettevõtet (K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, EhituseABC, Espak, Decora), külastas 13 kauplust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis ning jälgis viit e-kauplust: k-rauta, bauhof, bauhaus, ehituseabc, decora

Selle käigus kontrolliti 504 toodet, mis valiti juhuvalimi alusel kaheksast valdkonnast – tööriistad, valgus ja elekter, kodu- ja sisustuskaubad, seina- ja põrandakatted, vannituba ja küte, aiakaubad, viimistlusvahendid, üldehitusmaterjalid. Kokku tuvastati 70 rikkumist ja 17 erineva ebaausa kauplemisvõtte kasutamist.

Ainsana ei tuvastatud kontrollitud toodete seas rikkumisi Espaki (Tallinna ja Tartu) kauplustes. Kontrolli järel saatis TTJA kauplejatele märgukirja ning korraldas 27.05.2020 turuosalistega virtuaalse kohtumise. „Sel korral piirdusime tähelepanu juhtimisega, kuid edaspidi eeldame kõikidelt turuosalistelt seadusekuulekat käitumist,“ võtab kontrolli kokku TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael.  

Kõikidele kauplejatele, kes soovivad korraldada sooduskampaaniaid, soovitab TTJA veenduda, et:

  1. Soodushinnad kehtiksid ainult toodetele, mida on e-poes varasemalt tavahinnaga müüdud.
  2. Tarbijale oleks avaldatud sooduskampaania lõpukuupäev.
  3. Sooduskampaania ei lõpeks ennetähtaegselt.
  4. Kaupu ei müüdaks soodushinnaga pärast sooduskampaania lõppu.
  5. Soodushind ei muutuks pärast kampaania lõppu tavahinnaks.
  6. Kaupluses avaldatud soodushinnad oleksid samad, mis (kliendilehtedes) reklaamitud.
  7. Tootel märgitud hind oleks sama, mis toote lõpphind kassas.
  8. Soodushinna juures märgitud tavahind oleks varasemalt kehtinud tavahind.

TTJA on avaldanud kauplejale ka juhendi "Juhend müügi- ja ühikuhinna avaldamise ning soodustingimustel müügist teavitamise kohta (PDF)"

Näited kontrolli käigus leitud ebaausatest kauplemisvõtetest leiab  (2.68 MB, DOCX)

Allikas: https://www.ttja.ee/et/uudised/ttja-kontrollis-eesti-suuremaid-ehitusmaterjalide-jaemuujaid

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!