Uudised

1.märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus,
mille terviktekst on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015001

Uus tarbijakaitseseadus avardab tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusi, hõlbustab piiriülese vaidluse esitamist ja keelab arvete esitamise eest eraldi tasu küsimist.

Tarbijakaitseameti pressiteade, ka vene keeles.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!