Uuringud - arhiiv

MTÜ Tarbijate koostöökoda
Pressiteade
1.juunil 2016

Meie lapsed ja lapselapsed puutuvad erinevate allikate kaudu kokku ohtlike kemikaalidega mänguasjade, nahahooldusvahendite, rõivaste, toidu, mööbli jt esemete vahendusel.  Nad on palju tundlikumad kui täiskasvanud, nende immuunsus- ja närvisüsteem on arenemas ning organismi süsteemid mürkidest vabanemiseks ei toimi veel täielikult. Eriti vastuvõtlikud on lapsed hormoonsüsteemi kahjustavatele kemikaalidele, kuna need häirivad keha üldist arengut.

Kuigi Euroopa Liidu mänguasjadirektiiv , mis jõustus 2013.a.juulis, reguleerib ja piirab mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasjade teatud osades ning lubatud kontsentratsioonidest väiksemates kogustes.
Euroopa Liidu määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjade kohta, kuid ftalaatide kasutamine mänguasjades on keelatud ning mõnede kemikaalide kasutamist on piiratud nendes mänguasjades, mida laps võib suhu panna. Ainult väga ohtlike kemikaalide sisaldumist toodetes on kohustuslik sildile märkida, kuid see on  kohustuslik märkida  ainult teatud ohtlike ainete korral.

Tiiu Müürsepp, Tarbijate Koostöökoda: "Selleks, et saaksime rohkem kaitsta meie laste ja lastealaste tervist on Tarbijate Koostöökoda koostöös Viljandimaa Tarbijakaitse ühinguga algatanud ohtlike kemikaalide kampaania ning on pöördunud kaupluste juhtkondade poole taotlustega teabe saamiseks toodetes väga ohtlike jt kahjulike kemikaalide kohta.
Alustasime ohtlike kemikaalide kampaaniat tarbijaühingute pöördumiste kaudu ja pöördume siinjuures kõikide aktiivsete tarbijate poole - ka Teie saate kaasa aidata  laste tervise kaitsmisel ja tootjate mõjutamisel." (Taotluse blankett)
 
Õiguse niisugusteks pöördumisteks annab kemikaalide kasutust reguleeriva määruse REACH (EÜ nr 1907/2006) Artikkel 33, milles on sätestatud, et igal tarbijal on õigus küsida tarnijalt, kelle tarnitav toode võib sisaldada väga ohtlikku ainet kandidaatainete loetelust kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, informatsiooni tootes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.  Küsige müüjatelt, parem kui kirjalikult, kas mänguasi või mõni muu toode, mida soovite osta, sisaldab väga ohtlikeks aineteks identifitseeritud aineid. Nad peavad Teile 45 päeva jooksul vastuse andma.

Kahjuks on seda infot kohustuslik märkida ainult teatud ohtlike ainete puhul. Kuid mida rohkem on meid, tarbijaid, kes esitavad spetsiifilisi küsimusi, seda kiiremini muudavad tootjad oma tootepoliitikat. Seega olge aktiivsed ja küsige. Nii aitate kaitsta laste tervist.
Head lastekaitsepäeva!

Rohkem teavet:


1) Tartu Linnavalitsuse Kodanike Euroopa Sõpruslinnade meetme projekti "Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond" raames valminud käsiraamat "Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes"  

http://www.tartutarbija.ee/images/pdf/Kasiraamat_Ohtlikud_kemikaalid_tarbijatoodetes.pdf

2) http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Artikkel-33-voldik_veeb.pdf 

3) http://www.thinkbefore.eu/suurimat-ohutusprobleemi-pohjustavad-tarbekaupades-sisalduvad-kemikaalid/


4) Järelevalve mänguasjade ja laste hooldusvahendite üle:

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2015.pdf

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2014.pdf

 

Lisainfo:  
Tiiu Müürsepp
Tarbijate Koostöökoda
juhatuse esimees
 53006193

Ohtlike kemikaalide alane seminar Tartu Reumaühingu liikmetele

20.mail esinesid TINK ühingu liikmed Tiiu Müürsepp ja Valli Murel ohtlike kemikaalide alaste ettekannetega Tartu Reumaühingu seminaril, kus osavõtjaid oli üle 80.
Ettekanded tekitasid kuulajates elava huvi, küsimusi ja kommentaare oli palju.

Tiiu ettekanne -  Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes- kodukeemia tooted
Valli ettekanne - Juukse- ja nahahooldus- ohud ja võimalused

Eesti Roheline Liikumine (ERL) korraldas Rohelise Foorumi 3.mail Tartu Loomemajanduskeskuses. Kõik looduskaitsehuvilised said osa  4st teemast: energia ja kliima, fosforiit, põllumajandus ja keskkond ning säästev tarbimine.

TINK-ist osales oma ettekandega sellel üritusel Tiiu Müürsepp. Ettekannet saab näha järgmisest lingist


Kokkuvõte

Jrk. nr Toode Järelpärimised / nõustamised Kaebused
1 Toit ja mittealkoh.joogid 1 2
2 Alkohol ja tubakas    
3 Rõivad ja jalatsid 16 6
4 Korter/maja, vesi, elekter, gaas jt kütused) 6 8
5 Kodu sisustus, majapidamis- seadmed, kodumasinad, rutiinhooldus 16 21
6 Tervis 4  
7 Transport  11 5
8 Side 10 4
9 Meelelahutus ja kultuur   5
10 haridus    
11 Restoranid ja hotellid 2 4
12 Mitmesugused kaubad ja teenused 27 9
  KOKKU 93 64KOKKUVÕTE


Uuring on läbi viidud Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse ning Eesti Tarbijakaitse Liidu ühistegevusena.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada olukorda Eestis, kui korrektselt erinevate kauplusekettide kauplused korraldavad nädalasi või ka nädalalõpus soodushinnaga müüdavate kaupade kampaaniaid. Vaatluse alla võeti kaubad, mida ulatuslikult reklaamitakse kas üleriigiliste ajalehtede või spetsiaalsete hinnavihikute (buklettide) vahendusel.

Uuringu tulemusena soovisime saada ülevaate:

  1. kas reklaamitud kaubad on tegelikult kampaania perioodil müügil, kui ei siis, mis põhjusel puudus müügilt;
  2. kas need kaubad on ka tõesti soodsama hinnaga nagu reklaamitud.


Uuring viidi läbi kahel nädalavahetusel, esimene oli 22.-24. november 2013.a. ja teine 6.-8. detsember 2013.a. Vaatluse alla võeti ehk külastati üle Eesti 6 linnas – Tallinnas, Tartus, Paides, Türil, Viljandis ja Jõgeval järgmiste kauplusekettide kauplusi: Maxima, Säästumarket, Selver, Rimi, Konsum, Maksimarket ja Comarketi  kauplusi.


Kokku külastati 76 kauplust ja koostati 290 õiendit. Reeglina külastati ühte ja sama kauplust 2-l nädalavahetusel ja 2-l päeval s.o. 4 korda, et saada ühtlasemat ülevaadet kaupluse töökorrast. Vaatluse alla võttis iga uuringus osaleja oma valikul reklaamitud kaupadest 7 nimetust kaupu, mille müügilolekut kontrollis 2-l päeval järjest.


Järgnevalt on tabelis 1 ja 2 välja toodud kaupluste arv kauplusekettide lõikes, mida külastati ning mitu õiendit koostati. Kokku külastati Tallinnas 27, Tartus 26, Viljandis 11, Paides 5, Türil 3 ja Jõgeval 4 kauplust ning koostati kokku 290 õiendit.

 

 Tabel 1 Kaupluste arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

8

2

6

7

2

2

0

Jõgeva

1

1

1

0

0

1

0

Tartu

7

4

6

1

2

4

2

Viljandi

2

2

2

1

1

3

0

Türi

1

1

0

0

0

1

0

Paide

1

1

1

0

1

1

0

Kokku

20

11

16

9

6

12

2

 

Tabel 2  Õiendite arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Kokku

Tallinn

30

8

22

28

8

8

0

104

Jõgeva

3

3

3

0

0

3

0

12

Tartu

28

16

24

4

8

12

6

98

Viljandi

8

8

8

4

4

12

0

44

Türi

4

4

0

0

0

4

0

12

Paide

4

4

4

0

4

4

0

20

Kokku

77

43

61

36

24

43

6

 

 

Arvuliselt külastati üle Eesti Maxima X kauplusi 16 ja veel 4 Maxima XX. Selveri kauplusi oli vaatluse all 16, Säästumarketeid 11, Konsumi kauplusi 12, Rimi poode 9 ja Maksimarketi poode 6.


Tabelis 3 on toodud kaupluseketi kohta vaatluseks valitud kaupade (igas poes 7 kaupa) müügiloleku kontrollimisel esinenud puuduste arv üldse (so kas kaup otsas jm) kauplusekettide lõikes erinevates linnades.

Tabel 3 Mitmel korral avastati puudusi koostatud õiendite arvust kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

4

2

9

6

4

3

0

Jõgeva

3

2

2

0

0

2

0

Tartu

9

7

10

0

0

3

1

Viljandi

0

0

0

0

0

0

0

Türi

1

0

0

0

0

0

0

Paide

1

0

1

0

0

1

0

Kokku

18

11

22

6

4

9

1

 

Seega puudusi leiti 290 läbiviidud kontrollkäigust 71 korral. Valdavalt oli kaup otsa lõppenud, kuna oli olnud palju ostjaid või mõne kaupluse puhul ei toodud kaupa tellitud ajaks kohale. Peab mainima, et valdavalt olid vaatluse alla valitud kaubad kenasti ka viimasel kampaania päeval müügil. Enamasti oli otsa lõppenud soodushinnaga liha või lihatooted, aga otsas oli ka teisi valikus olnud kaupu näiteks toorjuust, taluvõi,  mõnel pool mõni puuviljadest.


Hinnad olid korrektselt esitatud, vaid paaril juhtumil kas puudus hind või see ei olnud õigesti esitatud.


Vaatluse all olnud kauplustes oli kõige enam puudusi (kaup otsas) Selveri keti kauplustes nimelt 61 koostatud õiendist 22 korral mõni kaup puudus müügilt külastuse momendil. Maxima kaupluste puhul oli näitaja järgmine, nimelt 77 koostatud õiendist 18 korral puudus mõni vaatluse alla valitud kaup müügilt. Säästumarketi kaupluste kohta koostatud 43 õiendist oli puudusi 11 korral. Konsumi kaupluste osas koostatud 43 õiendist oli 9 korral mõni valikus olnud kaup otsas ja Rimi kaupluste puhul 36-st 6 korral mõni kaup puudu.


Linnade lõikes oli olukord kõige parem Viljandis, kus kõik vaatluseks valitud kaubad olid külastuse aegadel müügil, samuti väga hea seis Türil, kus ühel korral ja Paides 3 korral oli kaupluse külastuse ajal mõni kaup otsas. Tallinnas (28) ja Tartus (30) oli tunduvalt rohkem selliseid juhtumeid, kus kaupluse külastuse ajal oli mõni kaup otsas või kaupa polnud jõutud välja panna või tellitud kaup polnud veel saabunud jm.


Samuti võib öelda, et reklaamitud ja valikusse valitud kaupade müügiloleku olukord oli märgatavalt parem detsembri kuul tehtud kaupluste külastuste korral võrreldes novembrikuu külastustega. Miks nii, on konkreetset seletust raske välja tuua. Võib-olla valikusse võetud sellised kaubad, võib-olla tellitud kogused suuremad detsembriks, arvestades ostjate suuremat aktiivsust pühade eel.


Kokkuvõtvalt võib väita, et kaupluseketid järgivad häid kaubandustavasid. Kaubad olid kauplustes müügil reklaamivihikus esitatud hinnaga.


Valdavalt olid ka kampaaniakaubad müügil kogu kampaania perioodil. Siiski suurtes linnades nagu Tallinnas ja Tartus esines ca veerandil  juhtudel külastuste üldarvust seda, et mõni juhuvalikusse võetud 7 kaubast puudus müügilt. Siinjuures on selline kõrvalekalle suurte läbimüükide juures üsna mõistlikes piirides. Müügiks pakutavate kaupade valik on lai ja mitmekesine.


Uuring andis hea ja positiivse pildi kauplustes tarbijale pakutavate kaupade valiku ja müügihindade esitluse kohta.

 

16.jaanuar 2014.a.

 

 

* Üleeuroopaline uuenenud tarbijahariduse portaal

Alates möödunud aasta 17. detsembrist oleme läbi viinud enim ostetavate toidukaupade hinnavaatlust reaalajas. Seda vaatlust näete meie kodulehe igalt lehelt. Soovi korral on teil võimalik oma tähelepanekuid jagada meiega lehel "Kontakt" olevas vormis. Meeldivat koostööd soovides 

 

teie Tartutarbija

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!