' Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Üle Eesti kehtestatavad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

Järgnevad soovitused on koostatud mitme aasta nõustamisvajaduste baasilt.

 

Suure arvu üksikute ostujuhtumite baasilt tõstatuvad nõustajatel aga omakorda ka sellised küsimused:
- miks üldse kasutusel olevat autot müüma hakatakse?
- kas selle pärast, et see auto on liiga hea või ...?
- kas meil on piisavalt informatsiooni auto valikuks?

Nõustajate käest käib aastas läbi mitusada kasutatud autode ostmise juhtumit ning seetõttu on alljärgnevad soovitused üldistavat laadi.

 

Müügiinformatsiooni otsimine ja ohtlikkus ostmisel

Internetist – kõige ohtlikum
Ajalehtedest – soe auto tuuakse kuhugi kaupluse juurde vaatamiseks
Müügiplatsidelt – müüakse eraisikute autosid ja tarbijakaitse reeglid ei kehti
Kauplustest – kõige vähem ohtusid

Kui olete omale auto välja valinud, uurige kindlasti  Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt  http://www.lkf.ee/ (Teabekeskuse rubriigi alt), kas kindlustusrahasid on välja makstud seoses selle auto avariidega     

                                                      

Ostueelne ülevaatus

Auto visuaalne ülevaatamine
VIN-koodi ülevaatamine
Tehnilise ülevaatuse dokumendi kontrollimine
Kas on olemas remontide kirjelduste dokumendid?
Kas on olemas auto hoolduspäevik?
Kas on võimalik isiklikult proovisõit teha?
Auto tehniline ülevaatus
Kirjaliku müügigarantii olemasolu kontrollimine. Kui autol on garantii, küsi, kes on kohustatud garantiiremonti tegema
Kellele ja kuidas maksta? Kas eraisikule või juriidilisele isikule? Kas saab maksta ülekandega või pangakaardiga?
Kas diagnostika dokument on olemas? Kui ei, kas müüja annab aega autodiagnostika tegemiseks?

 

Ostmine

Kes on müüja? Tarbija õigused on kaitstud ainult juriidilise isiku käest ostmisel.
Kus ja millal auto üle antakse?
Raha ülekande selgitusse kirjutage – “ ...üleantava auto ... eest”
Millised dokumendid kohe üle antakse?
Kas garantiidokument on ehtne?
Kas liisingu puhul on taganemisõigus?

 

Remontimine

(Kasutatud auto ostmise järgselt on mõni inimene saanud sõita ainult sada meetrit. Mõni on jäänud Tartu ja Valga vahele. Mõni on jäänud Tallinna ja Pärnu vahele. Nii, et probleeme jätkub ka pärast ostmist. Seepärast mõned soovitused)

Kinnistage teenuste ostmisega paremaid autoremondifirmasid
Kui viite auto remonti, jätke oma telefoninumber töökotta, sest remontimise käigus võivad ilmneda uued probleemid.
Tarbija võib töövõtjaga kokku leppida töö eelarves, mis on töövõtjale kas siduv või mittesiduv. Sellise kokkuleppe puudumisel eeldatakse, et eelarve on siduv - VõS § 639 lg 1
Mittesiduva eelarve olulisel ületamisel võib töövõtja nõuda eelarvet ületava tasu nõudmist, kui eelarve ületamist ei olnud võimalik ette näha  (uued asjaolud ilmnesid näiteks mootori lahtivõtmisel). Sel juhul peab töövõtja eelarve olulisest ületamisest  Teile viivitamata teatama. - VõS § 639 lg 2
Kui soovite vanu detaile näha, teatage sellest remonditöökoda enne remonti
Jälgige teenuste hinnakirja ning töö alustamise ja lõpetamise aegasid
Makske ainult pangakaardiga või ülekandega

 

Kui remont ebaõnnestus…

Sama viga kordub – töövõtja juurde tagasi ja vajadusel teha ekspertiis
Remondi ebaõnnestumise tõendamise kohustus esimese 6 kuu jooksul on töövõtjal – VõS § 642 lg 2
Stendist võib saada ka erinevaid interpreteeringuid
Töövõtja kannab töö puuduse kõrvaldamisega seotud kulud, eelkõige veo-, töö-, reisi- ja materjalikulud – VõS § 646 lg 4
Kui töövõtja ei paranda oma viga, siis võib lasta mujal teha ja arve esitada töövõtjale – VõS § 646 lg 5

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!