' Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud

Üle Eesti kehtestatavad piirangud

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

1. Mida tähendab tarbijale müügigarantii?
Müügigarantiiga võtab müüja endale kohustuse tagada müügilepingu objekti (toote) teatud omadused kokkulepitud garantiiperioodi jooksul.

 

2.  Kui pikk on müügigarantii periood tarbijale?
Võlaõigusseaduse (VÕS) § 230-s on säte, et müügigarantiiga antakse tarbijale seaduses sätestatust soodsam  seisund.

Kuidas seaduses on sätestatud? VÕS § 218 lõike 2 esimeses lauses on kirjutatud “Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale”. Seega ei saa minimaalne garantiiaeg tarbijale müügi puhul olla alla 2 aasta, see peab olema enam kui 2 aastat.. Kahjuks teatavad mõned kauplejad ikka veel, et garantiiaeg on 1 aasta.

Kui müügigarantiid ei antagi, siis kehtib ainult 2-e aastane müüja vastutuse periood, sest müügigarantiiga ei saa välistada ega piirata ostja seadusest või lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite rakendamise võimalust.

 

3. Kas  müügigarantii periood võib veelgi pikeneda?
Jah. VÕS § 231 lg 4 punkti 3 kohaselt lükkub müügigarantii lõpptähtpäev garantiiajal parandamise aja kestuse võrra edasi, sest tarbija ei saanud sel perioodil toodet kasutada.

 

4. Kui garantii ajal asendatakse toode, kas siis sellel tootel algab uuesti müüja garantii?
Jah. Kui  garantiiajal asendatakse toode, siis VÕS § 231 lg 4 punkti 2 kohaselt algab asendatud tootele algse müügigarantii kestusega uuesti müüja garantii

 

5. Miks VÕS § 218-s kirjutatakse tarbijalemüügi puhul müüja vastutusest?
Sellepärast, et oleks arusaadav, kes üldse tarbija ees vastutab. Tarbija ees ei vastuta keegi vahendaja, maaletooja ega tootja, vaid ainult müüja.
Mida tähendab müüja vastutus?

Müüja vastutus tähendab lisaks müügilepingu kohustusele müümisel kaup üle anda veel  kõrvalkohustust kanda vastutust, kui  müüdud kaubal kokkulepitud aja jooksul ilmneb tootmisviga.

Seaduslik vastutus müüdud asja puuduste eest ning müügigarantiiga võetud lisakohustused on kaks täiesti erinevat asja ning neid tuleb käsitleda eraldi.


 
6. Kas müüjal on õigus nõuda tarbijalt asja käitlemise ehk diagnostika tasu?
Seaduseandja on tarbijale, kui nõrgemale poolele, appi tulnud ja sätestanud VÕS § 218 lõikes 2, et 6 kuu jooksul asja üleandmise päevast alates ilmnenud puudus oli olemas asja üleandmisel. Seega tarbija ei pea tõendama, kas puuduse põhjustanud asjaolu oli üleandmise ajal olemas, vaid eeldatakse, et oli.  6 kuu jooksul ilmnenud puuduse korral on müüjal kohustus tõendada. Tõendamiskohustus tähendab ka seda, et tõendamiskulud peab kandma müüja.

Seepärast ei ole 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral õigus võtta tarbijalt asja kontrollimise või diagnostika eest tasu isegi siis, kui kontrolli käigus puudus ei ilmnenud või selgus, et tegemist pole tootmisdefektiga.

Ülejäänud aja jooksul võib müüja  tarbijalt nõuda puuduse põhjuste väljaselgitamise ja ka diagnostika kulude hüvitamist nõuda ainult siis, kui sellest on tarbijat eelnevalt informeeritud.. Juhul kui tarbijale pole antud teavet käitluse tasu võtmise õiguse ja käitluse tasu suuruse kohta, siis tarbijalt seda nõuda ei saa.

Garantiiandja saab nõuda käitluse tasu hüvitamist pärast 6 kuu möödumist ainult sel juhul, kui see õigus ja käitluse tasu suurus on kirja pandud garantiitingimustesse.

 

7. Milliseid õiguskaitsevahendeid saab tarbija kasutada?
Tuginedes VÕS § 231 lõike 4 punktis 1 sätestatule, müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

Kuna enne on kirjutatud parandamine, siis mõnikord arvataksegi, et esmalt saab tarbija nõuda ainult parandamist ja alles teises järjekorras asendamist. See on ekslik arusaamine, sest tarbijal on õigus valida üks kahest.  On ju sõnade “parandamine” ja “asendamine” vahel sõna “või”.  Seega ei saa õiguskaitsevahendite kasutamisel tarbijale teha piiranguid.

Õiguskaitsevahendi valik sõltub ka kohustuse rikkumise astmest. Kui ei ole tegu tavalise rikkumisega, vaid olulise rikkumisega, siis avaneb tarbijal võimalus kasutada õiguskaitse vahendina ka taganemist lepingust. Taganemisel lepingust saadakse raha tagasi ja tagastatakse ka müüja poolt üleantu.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!